projekty jachtów, budowa jachtów

Wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje
z naszego serwisu

 

TECHNIKA dla żeglarzy

 

 

Kolejność pierwszeństwa łączności (prioritet) w systemie GMDSS

 

ALARMOWANIE

                                   1) Łączność w niebezpieczeństwie

-                    może być realizowana w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia osób lub mienia statku,

-                    dotyczy również przypadku „człowiek za burtą".

WYWOŁANIE  BEZPIECZEŃSTWA

                                    2) Łączność ponaglenia [URGENCY]

-                    łączność poprzedzona sygnałem ponaglenia,

-                    PanPan PanPan PanPan,

-                    stosuje się w przypadku pośredniego zagrożenia życia osób i mienia statku np. porada lub pomoc medyczna, potrzeba asysty lub holowania,

-                    łaczność ponaglenia zwana jest łącznością pilną.

3) Łączność ostrzegawcza [SFETY]

-                    łączność poprzedzona sygnałem ostrzegawczym,

-                    Securite Securite Securite,

-                    przekazywanie MSI [Maritime Safety Informations] (morskie informacje bezpieczeństwa) np. ostrzeżenia nawigacyjne, ostrzeżenia meteorologiczne.

INNE

                                    4) łączność dotycząca radionamierzania

 

                                    5) łączność dotycząca nawigacji i ruchu samolotów

-                    angażowanych w operacje poszukiwawczo-ratownicze SAR [Srch and Rescue]

WYWOŁANIE  PUBLICZNE

                                    6) Łączność publiczna (ogólna) [ROUTINE]

 

Radiotelefoniczna łączność niebezpieczeństwa

 

1)      Wezwane w niebezpieczeństwie

-        Mayday Mayday Mayday,

-        This is ... [lub DE (delta echo)],

-        3 x nazwa lub 3 x MMSI

2)      Zawiadomienie o niebezpieczeństwie

-                    Mayday

-                    nazwa tatku będącego w niebezpieczeństwie,

-                    czas  pozycja statku lub namiar i odległość,

-                    dodaj niebezpieczeństwa i rodzaj oczekiwanej pomocy,

-                    OVER

3)      Potwierdzenie odbioru zawiadomienia o niebezpieczeństwie (składa się z dwóch części - etapów)

Etap I                         -             Mayday

-                    3 x MMSI stacji zagrożonej,

-                    This is  [lub DE (delta echo)],

-                    3 x nazwa lub MMSI stacji potwierdzającej,

-                    RECEIVED (odebrałem),

-                    Mayday

            Etap II                                         elementy wywołania + swoja nazwa,

-                    swoją pozycję w czasie jej określania,

-                    prędkość z jaką zmierza się w kierunku zagrożenia,

-                    czas przybycia do stacji zagrożonej,

-                    informacje o możliwości udzielenia pomocy,

-                    ewentualnie namiar na statek zagrożony.

4)      Korespondencja niebezpieczeństwa - każdą informację podczas korespondencji

Niebezpieczeństwa poprzedzamy słowem Mayday.

 

5)      Zakończenie korespondencji niebezpieczeństwa

       -     stacja kierująca, z chwilą zakończenia korespondencji niebezpieczeństwa, nadaje do wszystkich stacji zawiadomienie zawierające:

-                    Mayday,

-                    3 x HELLO ALL STATIONS lub CD (czarli kebek),

-                    This is ....  Lub DE (delta echo),

-                    własny znak rozpoznawczy,

-                    czas od którego zawiadomienie obowiązuje,,

-                    znak stacji która była w niebezpieczeństwie,

-                    SILENCE FINI.
 

Copyright © Roman Żarski | wykonanie ORNAVI
Remonty Białystok