projekty jachtów, budowa jachtów

Wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje
z naszego serwisu

 

PROJEKTY JACHTÓW

 

Jacht żaglowy "KRAJ-670-OC" z prostą dziobnica

     Jest to konstrukcja o optymalnym zanurzeniu Tk= 1,05 [m], z pełną wysokością stani w mesie tj. 1,80 [m], o długości kadłuba Lk= 6,70 [m] i szerokości Bc= 2,50 [m] z prostą dziobnicą. Wyporność konstrukcyjna 2,5 [m3]. Wnętrze wyposażone jest w 2 koje pojedyńcze w mesie oraz 1 koję podwójną dziobową. Wyposażony jest również w wydzielony przedział sanitarny morski, kambuz z kuchenką 2-palnikową, liczne szafki i schowki umożliwiające załadowanie znacznej ilości prowiantu. Dwa zbiorniki na wodę pitną. Jako napęd pomocniczy przewidziany jest silnik przyczepny instalowany opcjonalnie w studzience w kokpicie. Napęd podstawowy to żagle o powierzchni S= 27 [m2]. Poniższy rysunek przedstawia widok boczny jachtu w rzucie bocznym prawej burty.

   C H A R A K T E R Y S T Y K A

Długość całkowita                 Lc = 6,70 [m]
Długość w linii wodnej           Lw = 6,00 [m]
Szerokośc całkowita             Bc = 2,50 [m]
Szerokość w linii wodnej       Bw = 2,08 [m]
Wolna burta                      Wb = 0,91 [m]
Zanurzenie                        Tk = 1,05 [m]
Wyporność                       Vk = 2,55 [m3]
Balast                                Gb = 0,77 [[t]
Wysokość wnętrza               hw = 1,80 [m]
Pow. ożagl. klasyfikacyjna   Soż = 27 [m2]
Załoga                                       4 osoby

Poniższy rysunek przedstawia przekrój kadłuba na grodzi nr3

S P E C Y F I K A C J A    K O N S T R U K C Y J N A


Stępka: dąb lub machoń,klejona z 2 warstw - deski o przekroju 20x240 + 20X200 [mm] oszerokości + nakladka wyrównawcza zewnętrzna ze sklejki wodoodpornej 10 [mm].
Płetwa balastowa spawana z blachy St3sx lub lepszej o grubości 3 [mm].
Dziobnica: dąb - klejona z 2 warstw desek grubości 25 [mm] + nakładka sosna 25 [mm].
Grodzie konstrukcyjne: 4 sztuki zbudowane z listew wyciętych z desek sosnowych o wymiarach: 20x50, do 20x80 [mm] - część denna z desek dębowych o wymiarach 20x100 i 20x120 [mm] - okładzina sklejka wodoodporna 8 [mm] + 6 [mm].
Ramy wręgowe: 5 sztuk zbudowane z listew sosnowych o wymiarach od 20x50, do 20x80 [mm] w części dennej związane z dennikiem dębowym wyciętych z desek o wymiarach 20x100 [mm].
Pawęż: sklejka wodoodporna 10 [mm], usztywnieania z listew sosnowych o wymiarach 20x50 do 20x80 [mm].
Wzdłużniki pokładnikowe sosnowe klejone z 2 warstw listew o wymiarach 20x50 [mm].
Poszycie zewnętrzne klejone wykonane z litew sosnowych o przekroju 20x25 [mm] + laminat epoksydowy
Poszycie pokładu: sklejka wodoodporna 8 [mm] + laminat epoksydowy.
Pokładówka: - ściany ze sklejki wodoodpornej 10 [mm], dach ze sklejki wodoodpornej 8 [mm] - całość oblaminowana (epoksyd).
Wzdłużniki pokładowe z listew sosnowych o przekroju 20x50 oraz 20x60 [mm].
Kokpit - sklejka wodoodporna 10 [mm] i 8 [mm].
Maszt stop AL w oparciu o profil o przekroju 96x132 [mm] firmy Sparcraft lub inny o zbliżonym przekroju długości 8,6 [m].

Powyższy rysunek przedstawia wnęrze jachtu widziane z góry oraz w rzucie bocznym lewej burty.
 

Copyright © Roman Żarski | wykonanie ORNAVI
Remonty Białystok