projekty jachtów, budowa jachtów

Wpisz swój e-mail aby otrzymywać informacje
z naszego serwisu

 

PROJEKTY JACHTÓW

 

  
Jacht żaglowy „Kraj - 495A".
Projekt jachtu powstał przy założeniu iż długość jachtu nie może przekroczyć 5-ciu metrów a równocześnie powinien umożliwiać wielodniowe rejsy w niezłych warunkach mieszkalnych dla czterech osób, piąta osoba po rozłożeniu koi w mesie. Ponadto winien być jachtem bezpiecznym z ciężkim mieczem i balastem wewnętrznym, ograniczoną powierzchnią ożaglowania, sprzyjających niezłej stateczność przy silnych wiatrach. Technologia budowy tak dobrana by przeciętny majsterkowicz przy zaangażowaniu niewielkich środków narzędziowych i finansowych mógł wybudować jachcik w ciągu jednego roku. Najwdzięczniejszym materiałem szkutniczym jest sklejka i drewno a praca z tym budulcem jest niezwykle prosta i przyjemna.
 Projekt jachtu „Kraj - 495A" uwzględnia wyżej wymienione przesłanki a budowa jednostki możliwa jest w dowolnym miejscu np. w ogrodzie na zaledwie czterech pełnych paletach pod namiotem foliowym. Poszycie kadłuba jachtu zaprojektowano z szytej drutem miedzianym liściastej sklejki wodoodpornej o grubości 8 [mm], usztywnionej poprzecznie pawężą i dwoma grodziami a wzdłużnie listwami sosnowymi. Budowę rozpoczyna się od ustawienia na łożu z palet, uprzednio zespawanej, skrzyni mieczowej do której dobudowuje się pas denny jachtu. Na tym passie dennego poszycia ustawia się pawęż, grodzie, dziobnicę i inne poprzeczne usztywnienia.
 Elementy te łączy się wzdłużnikami (patrz zdjęcie  poniżej), a następnie poszywa płatami sklejki szytej na krawędziach pasów poszycia drutem miedzianym a następnie szwy te laminuje się obustronnie. Związanie usztywnień poprzecznych ze skrzynią mieczową za pomocą śrub tworzy bardzo sztywną i mocną konstrukcję przestrzenną. Po zbudowaniu kadłuba całość pokrywa się cienką warstwą laminatu epoksydowo szklanego uzupełnia szpachlą ubytki i maluj na pożądany kolor.

min_wregi.jpg

Zdj. Wzdłużniki łączące usztywnienia poprzeczne.
Ścianki wewnętrzne jachtu pomiędzy wzdłużnikami wypełniamy płatami styropianu    i oklejamy tapetą szklaną lub wyklejamy dowolną wykładziną lub fornirem. Takie wypełnienie jachtu warstwą styropianu zwiększa izolacyjność cieplną ścianek poprawiając komfort cieplny pomieszczeń jak również wspólnie z wypełnionymi wolnymi przestrzeniami pianką poliuretanową powoduje dodatnią pływalność jednostki po zalaniu wodą. Uzyskana w ten sposób niezatapialność jachtu jest gwarancją bezpieczeństwa użytkowników jachtu. Jako balastu można użyć 6-ciu cegieł odlanych z ołowiu po 25 [kg] każda ułożonych na dnie jachtu. Dodatkowo miecz można zalać ołowiem powiększając jego wagę do 60-ciu kilogramów. Maszt wykonany z typowego profilu A-4066 ze stopu PA38  natomiast bom ze stopu PA38 o profilu A-4721. Okucia wykonane z blachy nierdzewnej grubości 2 [mm]. Żagle uszyte z dakronu o gramaturze 220 [g/m2].
Olinowanie stalowe z linki stalowej ocynkowanej o średnicy 4 [mm], olinowanie ruchome z lin o średnicy 7 [mm]. Do zwijania przedniego żagla zastosowano prosty w amatorskiej budowie roler foka. Zdjęcia poniższe prezentują jacht na wodzie.

min_Kraj_roman.jpg

Zdj. Jacht żaglowy „Kraj - 495A" na wodzie z rozłożonym namiotem nad kokpitem.
Wysokość w mesie w obrębie zejściówki 1,65 [m] umożliwia prawie wyprostowaną pozycję zwłaszcza dla osób o małym wzroście. Mesa wyposażona jest w dwie koje - kanapy, kambuz wyposażony w jednopalnikową kuchenkę nakręcaną na butlę gazową - zawieszoną na kardanie. Materace kanap wykonane z pianki tapicerskiej 8-mio centymetrowej obszytej tkaniną obiciową.

min_Zdj_495_pomost.jpg

Salonik podkokpitowy stanowiący odrębną przestrzeń o długości 1,86 [m] i szerokości 1,75 [m] umożliwia odizolowanie się 2 osób od reszty załogi. Wysokość przestrzeni w rufowej części ponad płaszczyznę koi wynosi 0,85 [m], umożliwia swobodne siedzenie „po turecku" dwóm osobom. Salonik jest dobrze oświetlony okienkami w pawęży oraz przez luk w kokpicie. Ponadto pomieszczenie podkokpitowe posiada dwie półeczki pod którymi znajdują cię jaskółki na drobne przedmioty. Jest również niewielka szafka ubraniowa a na półeczkach, w czasie postoju, można ustawić niewielkie przedmioty takie jak szklanki lub przenośne radio. Jacht wyposażony w 12 [V] instalację elektryczną oświetleniową z akumulatorem o pojemności 60 [Ah].

min_495A_bok_miecz3.jpg

Zdjęcie jacht położonego na burtę podczas montażu miecza.
Zdjęcie powyższe przedstawia jacht położony na burtę. Położenie jachtu na burtę jest czynnością prostą z użyciem liny mocowanej do topu masztu. Natomiast poniższy rysunek przedstawia plan ogólny jachtu „Kraj - 495A" wraz z podstawowymi charakterystycznymi danymi. 
    CHARAKTERYSTYKA
 1. DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA            LC = 4,95 [m]
 2. DŁUGOŚĆ W LINII WODNEJ     LW = 4,60 [m]
 3. SZEROKOŚĆ                           BC = 2,30 [m]
 4. ZANURZENE                            T   = 0,28/1,20 [m]
 5. WOLNA BURTA                        F   = 0,75 [m]
 6. WYPORNOŚĆ                          VLW= 0,90 [m]
 7. BALAST + MIECZ                     GB = 200 [kg]
 8. POWIEŻCHNIA OŻAGL.            SOŻ= 10,5 [m]
 9. WYSOKOŚĆ WNĘTRZA           hW = 1,65 [m]
 10. ZAŁOGA                                  do  5  osób  
min_Kraj495A.jpg
Plan ogólny jachtu żaglowego „KRAJ - 495A".
Budowy jachtu  można dokonać na utwardzonym placu o szerokości minimum 3,4 [m] i długości 5,5 [m]. Plac należy prowizorycznie zadaszyć i osłonić z boków mocną folią polietylenową. Najlepiej zlokalizować plac budowy obok istniejącego budynku tak by wiata przylegała bezpośrednio do jednej ze ścian budynku.  Ława montażowa to cztery typowe palety o rozmiarach 1,2 x 0,8 [m], obustronnie kryte deskami, ułożone w szeregu, dłuższym wymiarem.  Palety należy złączyć z obu stron metalowymi łącznikami.
min_495A_loze.jpg     
Łoże montażowe z palet do budowy jachtu „Kraj - 495A".
            A)    Sposób budowy.
Budowę kadłuba jachtu „Kraj - 495B" rozpoczynamy po uprzednim zgromadzeniu podstawowych materiałów niezbędnych do budowy. Przygotowujemy plac budowy. Może to być utwardzony plac o szerokości minimum 3,6 [m] i długości 6 [m], prowizorycznie zadaszony i osłonięty z boków mocną folią polietylenową. Najlepiej zlokalizować plac budowy obok istniejącego budynku tak by wiata przylegała bezpośrednio do jednej ze ścian budynku. Zamiast ławy montażowej można ułożyć cztery typowe palety          o rozmiarach 1,2 x 0,8 [m], obustronnie kryte deskami. Palety należy ułożyć         w szeregu, dłuższym wymiarem, tak jak to pokazano na rysunku nr ...  i spiąć obustronnie odcinkami płaskownika stalowego np. o przekroju  3 x 25 [mm]    i długości 200 [mm]   w którym uprzednio nawiercamy otwory cztery otwory  Φ = 5 [mm]. Do łączenia palet z zastosowaniem płaskownika zastosujemy gwoździe 4 calowe. Następnie wyznaczamy linię środkową łoża paletowego, która jest jednocześnie osią symetrii budowanego jachtu. Wyznaczamy  pion rufowy „PR" kadłuba. W linii pionu rufowego ustawiamy pionowo usytuowaną deskę, którą następnie mocujemy do podłoża  z użyciem drewnianych listew krawędziaków  i gwoździ. Od tej deski będziemy wyznaczać wymiary wzdłużne posadowienia poszcze-gólnych elementów konstrukcji w tym również miejsca  przymocowania dwóch poprzecznie usytuowanych krawędziaków 100 x 100 [mm] na których ustawimy zespawaną uprzednio skrzynię mieczową. Odległości od pionu rufowego w jakich należy umieścić te krawędziaki określa rysunek konstrukcyjny łoża montażowego.  Rysunek łoża montażowego określa również położenie punktów pomiarowych umożliwiających ustawienie tak elementów podparcia aby odpowiadały kształtowi dna budowanej jednostki. Do podparcia użyjemy desek o przekroju   20 x 200 [mm]. Po ustawieniu i usztywnieniu wszystkich elementów podparcia i przymocowaniu do łoża możemy  przystąpić do budowy kadłuba jachtu sklejkowego.  Budowę rozpoczynamy od ustawienia  w wyznaczonym miejscu, na krawędziakach, w osi symetrii jachtu, stalowej skrzyni mieczowej wykonanej wykonanej zgodnie z odrębnym rysunkiem konstrukcyjnym.  Po ustawieniu skrzyni mieczowej w pionie zabezpieczamy ją prowizorycznie przed przewróceniem. Zabezpieczenie zdemontujemy po wpasowaniu dennego płata poszycia dna. Należy zaznaczyć że skrzynia mieczowa przed ustawieniem winna być pomalowana farbą antykorozyjną. Następnie przygotowujemy (wycinamy) ze sklejki dwa płaty środkowego poszycia dna w taki sposób aby możliwe było ich połączenie przy pomocy nakładki w środku długości skrzyni mieczowej, po obu jej stronach. Wycięte płaty dna z naciętą w osi symetrii  szczeliną szerokości równej zewnętrznej szerokości skrzyni mieczowej, wsuwamy wzdłuż skrzyni   - jeden płat od strony dziobu a drugi od strony rufy tak aby oba płaty złączyły  się w środkowej części skrzyni mieczowej. Stykające się oba płaty dna sklejamy nakładkami z pasów sklejki po obu stronach skrzyni mieczowej przy pomocy kleju epoksydowego (epidianu). Zauważmy, że na tym etapie prac pas denny nie jest związany śrubami ze skrzynią mieczową. Następnym krokiem montażu płata dennego jest dopasowanie   i ułożenie po obu stronach skrzyni mieczowej wzdłużników dennych przyskrzynionych o przekroju 20 x 60 [mm] spełniających rolę stępki.
Przez wzdłużnik i płat denny, w środkowej części skrzyni - po obu jej  stronach, nawiercamy otwory wpasowane w otwory w kołnierzu skrzyni mieczowej. Zespalamy prowizorycznie wzdłużniki, płat denny i skrzynię mieczową za pomocą śrub. Czynność ta pozwoli na dopasowanie się płaszczyzny poszycia do krzywizny kołnierza skrzyni mieczowej. Następnie nawiercamy analogicznie jak wyżej wszystkie pozostałe otwory na wprost otworów  w kołnierzu skrzyni mieczowej. Starannie wpasowujemy wszystkie śruby tak by nie było kłopotu w ich szybkim montażu. Rozkręcamy to co uprzednio skręciliśmy i saturujemy rozcieńczoną żywicą epoksydową te fragmenty poszycia sklejkowego a w szczególności krawędzie stykające się ze skrzynią mieczową.
Teraz możemy przystąpić do zespolenia skrzyni mieczowej z płatem dennym poszycia. Czynność tą musimy wykonać bardzo sprawnie i szybko. Kolejność prac montażowych jest taka:
 • - podnosząc lekko (około 2 do 3 [cm]) płat poszyci nakładamy na kołnierz skrzyni mieczowej i otwory masę uszczelniającą np. Sikafleks,
 • - następnie wkładamy od spodu śruby montażowe i łapiemy je powyżej wzdłużnika końcówką gwintu nakrętki wraz z podkładką,
 • - istniejącą szczelinę pomiędzy sklejką a wzdłużnikami przyskrzynionymi w obrębie skrzyni mieczowej wypełniamy klejem epoksydowym, używając do tego celu płaskiego pędzelka,
 • - szybko dokręcamy nakrętki tak by czynność tę zakończyć przed związaniem kleju epoksydowego,
 • - oczyszczamy styki z nadmiaru kleju i masy uszczelniającej.
Następnie sklejamy z płatem poszycia pozostałe nie sklejone odcinki wzdłużników przyskrzyniowych oraz doklejamy dodatkowe wzdłużniki poboczne (20 x 40 [mm]) płata dennego. Na tak wykonanym płacie dennym możemy przystąpić do ustawiania pawęży, grodzi konstrukcyjnych i dziobnicy. Pamiętamy o tym że krawędzie elementów poprzecznych konstrukcji (grodzie, denniki itp.) musimy przed ustawieniem na zładzie  montażowym odpowiednio zukosować zależnie od kształtu przylegającego poszycia. Ustawienie elementów poprzecznych winno być precyzyjne tj. prostopadłe do pionu i osi symetrii kadłuba, w odległości od pionu rufowego określonej na rysunku. Wyznaczone na pasie dennym miejsce ustawienia elementu poprzecznego, tuż przed jago ostatecznym posadowieniem pokrywamy klejem epoksydowym. Usztywniamy prowizorycznie element poprzeczny używając do tego celu pomocniczych listew drewnianych. Ustawiając na zładzie montażowym dziobnicę pomiędzy dziobnicą a deską wsporczą dziobnicy umieszczamy przekładkę dystansową grubości  8 [mm] np. z paska sklejki grubości 8 [mm]. Dziobnicę mocujemy prowizorycznie, przy użyciu wkrętów  do deski wsporczej dziobnicy. Wkręty te po ukończeniu montażu wykręcamy a otwory              w dziobnicy zaślepiamy. Dla właściwego mocnego związania elementów poprzecznych z pasem poszycia dennego zastosujemy nakładki z pasków laminatu „ES" (epoksydowo szklany)             o strukturze 2 x M300 + M450 po obu stronach usztywnienia. Gródź nr 2 oraz ramę nr 3 skręcamy za pomocą śrub „M8" z uchwytami skrzyni mieczowej.
W następnej kolejności montujemy po obu stronach wzdłużniki burtowe przypokładowe uginając i mocując do dziobnicy i pawęży oraz grodzi i ram na klej i wkręty. W analogiczny sposób oginamy i miniujemy pozostała wzdłużniki denne i burtowe.
Kolej na wycięcie ze sklejki  lewego i prawego płata poszycia dennego. W tym celu odmierzamy z niewielkim około 2 [cm] naddatkiem i rysujemy na arkuszach sklejki poszczególne elementy płatów poszycia a następnie wycinamy. Wycięte elementy przekładamy do zmontowanego już zładu i sprawdzamy prawidłowość wycięcia dokonując niezbędnej korekty. 

Copyright © Roman Żarski | wykonanie ORNAVI
Remonty Białystok